Artykuł sponsorowany

Jakie są obowiązkowe badania dla kierowców?

Jakie są obowiązkowe badania dla kierowców?

Każdy kierowca, zarówno amator, jak i zawodowiec, musi regularnie przechodzić okresowe badania lekarskie oraz psychologiczne. Te badania mają na celu sprawdzenie, czy dana osoba jest zdolna do prowadzenia pojazdu i czy nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obowiązkowych badań dla kierowców w Polsce.

Badania lekarskie - kiedy są wymagane

Badania lekarskie są obowiązkowe dla każdego kierowcy, który chce uzyskać prawo jazdy lub przedłużyć jego ważność. W przypadku osób, które ubiegają się o prawo jazdy po raz pierwszy, badanie lekarskie jest wymagane przed rozpoczęciem nauki jazdy. Natomiast dla kierowców posiadających już prawo jazdy, badanie lekarskie jest konieczne przed upływem jego ważności. Dla osób poniżej 60 roku życia ważność prawa jazdy wynosi 15 lat, natomiast dla osób powyżej 60 roku życia – 5 lat. Warto zwrócić uwagę, że kierowcy zawodowi muszą przechodzić badania lekarskie częściej – co pięć lat.

Psychologiczne badania kierowców

Kolejnym badaniem dla kierowców są badania psychologic zne. Są one obowiązkowe dla kierowców zawodowych oraz osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C+E, D, D+E oraz tych, którzy chcą prowadzić pojazdy uprzywilejowane, takie jak ambulanse czy pojazdy straży pożarnej. Badanie psychologiczne ma na celu ocenę predyspozycji psychicznych kandydata do prowadzenia pojazdu oraz sprawdzenie, czy nie ma on cech osobowości, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze. Badanie psychologiczne przeprowadza się w specjalistycznych ośrodkach diagnostyki psychologicznej i jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia zaświadczenia.

Kiedy można stracić prawo jazdy z powodu braku badań?

W przypadku nieprzedłużenia ważności prawo jazdy poprzez nieprzeprowadzenie wymaganych badań lekarskich lub psychologicznych, kierowca może zostać ukarany mandatem. Ponadto, jeśli osoba zostanie zatrzymana przez policję i okaże się, że prowadzi pojazd z nieważnym prawem jazdy, może ona zostać ukarana punktami karnymi oraz grzywną. W sytuacji, gdy kierowca zostanie zatrzymany trzykrotnie w ciągu trzech lat za prowadzenie pojazdu z nieważnym prawem jazdy, sąd może orzec jego cofnięcie. W takim przypadku osoba musi ponownie zdawać egzamin praktyczny oraz teoretyczny, aby odzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdu.