Artykuł sponsorowany

Czym są palety fitosanitarne?

Czym są palety fitosanitarne?

Palety fitosanitarne to specjalne palety drewniane, które zostały poddane obróbce termicznej lub chemicznej w celu zniszczenia szkodników roślin. Stosowanie takich palet jest niezbędne w międzynarodowym handlu towarami, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób roślin i szkodliwych organizmów na całym świecie. W Polsce, jako jednym z ważnych graczy na rynku europejskim, stosowanie palet fitosanitarnych ma kluczowe znaczenie dla ochrony rodzimej flory i fauny.

Jakie są regulacje dotyczące palet fitosanitarnych?

Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Roślin (IPPC) opracowała międzynarodowy standard fitosanitarny ISPM 15, który określa wymagania dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych, takich jak palety. Ten standard stosowany jest w ponad 180 krajach, w tym w Polsce. Zgodnie z ISPM 15, drewniane opakowania muszą być poddane obróbce termicznej (HT) lub fumigacji za pomocą bromku metylu (MB), a następnie oznaczone specjalnym znakiem IPPC. W Polsce odpowiedzialność za kontrolę i certyfikację palet fitosanitarnych spoczywa na Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jak przebiega obróbka termiczna palet?

Obróbka termiczna (HT) to najpopularniejsza metoda dezynfekcji drewnianych palet fitosanitarnych w Kielcach, polegająca na podgrzewaniu drewna do temperatury co najmniej 56°C przez okres 30 minut. Proces ten ma na celu zniszczenie wszelkich szkodników roślin, takich jak owady czy larwy, które mogą być obecne w drewnie. Obróbka termiczna jest uważana za przyjazną dla środowiska, ponieważ nie wymaga stosowania chemikaliów. W Polsce istnieje wiele firm specjalizujących się w obróbce termicznej palet, co pozwala na szybkie i sprawne przygotowanie palet do eksportu.

Chociaż obróbka termiczna jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji palet, istnieją również inne metody, takie jak fumigacja bromkiem metylu (MB) czy stosowanie palet wykonanych z innych materiałów niż drewno. Fumigacja bromkiem metylu jest jednak coraz rzadziej stosowana ze względu na jej szkodliwość dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Alternatywą dla drewnianych palet fitosanitarnych są palety wykonane z tworzyw sztucznych, metalu czy kartonu, które nie podlegają regulacjom ISPM 15. Wybór odpowiedniej metody dezynfekcji oraz materiału palet zależy od potrzeb i wymagań konkretnego przedsiębiorstwa.